Eyck van Heslinga, E. van. 1990. “H. Kaptein, Het Schermereiland. Een Zeevarend Plattelandsgebied 950-1800”. BMGN - Low Countries Historical Review 105 (4):615-16. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3294.