Booy, E.P. de. 1989. “L. Stilma, De School Met Den Bijbel in Historisch-Pedagogisch Perspectief. Ontstaan En Voortbestaan Van Het Protestants-Christelijk Lager Onderwijs in Nederland”. BMGN - Low Countries Historical Review 104 (2): 285-86. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3095.