“R.E.V. Stuip, C. Vellekoop, Gewone Mensen in De Middeleeuwen. Bundel Studies Aangeboden Aan F. W. N. Hugenholtz Ter Gelegenheid Van Zijn Afscheid”. 1989. BMGN - Low Countries Historical Review 104 (2): 254-56. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3075.