Roos, M.J. de. 1988. “A.M.J. Van Buuren, Tussentijds. Bundel Studies Aangeboden Aan W. P. Gerritsen Ter Gelegenheid Van Zijn Vijftigste Verjaardag”. BMGN - Low Countries Historical Review 103 (3):442-44. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2993.