Vermeer, Mark. 2022. “Bram Caers, Vertekend Verleden. Geschiedenis Herschrijven in Vroegmodern Mechelen (1500-1650); Lisa Demets, Onvoltooid Verleden. De Handschriften Van De Excellente Cronike Van Vlaenderen in De Laatmiddeleeuwse Vlaamse Steden”. BMGN - Low Countries Historical Review 137 (August). https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.12762.