Wijngaert, M. van den. 1987. “N. Bal, Mijn Wankele Wereld. Vier Jaar in Het Socialistisch Verzet”. BMGN - Low Countries Historical Review 102 (2):310-12. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2842.