Righart, J.A. 1987. “J.C.H. Blom, C.J. Misselt, ’Broeders Sluit U aan’. Aspecten Van Verzuiling in Zeven Hollandse Gemeenten”. BMGN - Low Countries Historical Review 102 (2):301-3. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2836.