Veen, J. van der. 1987. “I. Bossuyt, Adriaan Willaert (ca.1490-1562). Leven En Werk, Stijl En Genres”. BMGN - Low Countries Historical Review 102 (2):285-87. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2826.