Sas, N.C.F. van. 1985. “De Nederlandse Revolutie Van De Achttiende Eeuw”. BMGN - Low Countries Historical Review 100 (4):636-46. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2659.