Roelevink, J. 1985. “C. Huisman, Neerlands Israël. Het Natiebesef Der Traditioneel-Gereformeerden in De Achttiende Eeuw”. BMGN - Low Countries Historical Review 100 (2):293-94. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2603.