T. Meijknecht, Bartholomeus van Maastricht (†1446), monnik en conciliarist, met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaat ’Victus modestia’. BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 100, n. 1, p. 100–101, 1985. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.2553. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102772.. Acesso em: 18 jun. 2024.