J. Stouten, Willem Anthonie Ockerse (1760-1826). Leven en werk. Het bewogen leven van een verlicht ’Bataafs’ politicus, letterkundige, predikant en wijsgeer en zijn veelzijdig oeuvre op de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw. BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 98, n. 4, p. 615–617, 1983. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.2443. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102642.. Acesso em: 18 jul. 2024.