FRANKE, V. Jan Verweij, Kanttekening van een Horrearius. De rol van het Magazyn voor de critische Wijsbegeerte en de Geschiedenis van Dezelve (1798-1803) in de Kantreceptie in Nederland. BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 128, n. 4, p. review 86, 2013. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.9221. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-110009. Acesso em: 7 aug. 2022.