Edelen in het laatmiddeleeuwse graafschap Zeeland. Een analyse van hun politieke en sociaal-economische positie rond het jaar 1475. BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 123, n. 4, p. 564–585, 2008. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.6887. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-107856.. Acesso em: 16 jul. 2024.