VERMIJ, R. M. Kool, Die conste vanden getale. Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen. BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 115, n. 3, p. 441–442, 2000. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.5297. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-106079. Acesso em: 22 apr. 2024.