GAASTRA, F. De Verenigde Oost-Indische Compagnie in de zeventiende en achttiende eeuw. De groei van een bedrijf. Geld tegen goederen. Een structurele verandering in het Nederlands-Aziatisch handelsverkeer. BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 91, n. 2, p. 249–272, 1976. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.1935. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102097. Acesso em: 22 jan. 2022.