GERDING, M. K.A.H.W. Leenders, Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde. Ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas - Schelde - Demergebied 400-1350. Een poging tot synthese. BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 114, n. 1, p. 78–79, 1999. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.4888. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-105610. Acesso em: 23 sep. 2023.