VRIES, O. K. Huisman, It libben fan Gerrit Roorda. Opskreaun troch Kerst Huisman<br/>Klaver, I., Herinneringen van een friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925. BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 90, n. 2, p. 311–314, 1975. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.1887. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102049. Acesso em: 29 nov. 2023.