VERMEER, M. Bram Caers, Vertekend verleden. Geschiedenis herschrijven in vroegmodern Mechelen (1500-1650); Lisa Demets, Onvoltooid verleden. De handschriften van de Excellente Cronike van Vlaenderen in de laatmiddeleeuwse Vlaamse steden. BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 137, 2022. DOI: 10.51769/bmgn-lchr.12762. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/12762. Acesso em: 3 mar. 2024.