BROEZE, F. Ph.M. Bosscher, Tot een rechtschapen en kloek zeeman toe te rusten. 1785-1985. Tweehonderd jaar Kweekschool voor de zeevaart en Hogere zeevaartschool Amsterdam. BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 102, n. 2, p. 295–297, 1987. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.2832. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-103179. Acesso em: 8 feb. 2023.