VOS, L. Die onbekende Vlaamse kwestie. Het aandeel van buitenlandse historici in de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging. BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 100, n. 4, p. 700–721, 1985. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.2663. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102889. Acesso em: 30 nov. 2022.