HESS, J. M.C. Brands, H.J.G. Beunders, H.H. Selier, Denkend aan Duitsland. Een essay over moderne Duitse geschiedenis en enige hoofdstukken over de Nederlands-Duitse betrekkingen<br/>H. Beunders, H.H. Selier, Argwaan en profijt. Nederland en West-Duitsland 1945-1981. BMGN - Low Countries Historical Review, [S. l.], v. 100, n. 3, p. 508–510, 1985. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.2654. Disponível em: https://bmgn-lchr.nl/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-102879. Acesso em: 25 may. 2024.