Kessel, P. van. (1971). Het Nederlands Historisch Instituut te Rome. Enige beschouwingen en suggesties. BMGN - Low Countries Historical Review, 86(2), 227–234. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1663