Mayer, J. de. (1983). R. Lerberge, De geschiedenis van Bond Moyson. De betekenis van de mutualiteit in de ontwikkeling van de Gentse arbeidersbeweging. BMGN - Low Countries Historical Review, 98(4), 619-621. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2445