Haitsma Mulier, E. (1983). J. Stouten, Willem Anthonie Ockerse (1760-1826). Leven en werk. Het bewogen leven van een verlicht ’Bataafs’ politicus, letterkundige, predikant en wijsgeer en zijn veelzijdig oeuvre op de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw. BMGN - Low Countries Historical Review, 98(4), 615-617. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2443