Huussen jr., A. (1983). F. Vanhemelryck, De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de late middeleeuwen tot het einde van het ancien régiem (1404-1789). BMGN - Low Countries Historical Review, 98(4), 603–604. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2437