Randwijck, S. van. (1971). Enkele opmerkingen over de houding der zending tegenover de expansie van het Nederlands gezag. BMGN - Low Countries Historical Review, 86(1), 55–61. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1648