Wels, C. (1982). A.K. Koekkoek, Partijleiders en kabinetsformatie. Een rechtsvergelijkende studie over de rol van partijleiders bij de kabinetsformatie in Engeland, West-Duitsland, België en Nederland. BMGN - Low Countries Historical Review, 97(1), 123–124. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2310