Extreem geweld tijdens dekolonisatieoorlogen in vergelijkend perspectief, 1945-1962. (2020). BMGN - Low Countries Historical Review, 135(2), 34-51. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10813