Lennep, M. van. (1981). J.R.G. Schuur, Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oude stadsgeschiedenis. BMGN - Low Countries Historical Review, 96(1), 86–87. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2216