Vermeer, L. (2015). Inge Bertels e.a. (eds.), Tussen beleving en verbeelding. De stad in de negentiende-eeuwse literatuur. BMGN - Low Countries Historical Review, 130(1), review 4. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9896