Brandon, P. (2014). Een ‘War and Society’-geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog. BMGN - Low Countries Historical Review, 129(3), 51–72. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9738