Verklaren en veroordelen. Enige opmerkingen over recent onderzoek naar seksueel misbruik. (2014). BMGN - Low Countries Historical Review, 129(1), 77-87. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9447