Janssen, G., & Wils, K. (2013). ’Het einde van de geesteswetenschappen 1.0’ - ’The End of the Humanities 1.0’. BMGN - Low Countries Historical Review, 128(4), 145–146. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9343