Franke, V. (2013). Jan Verweij, Kanttekening van een Horrearius. De rol van het Magazyn voor de critische Wijsbegeerte en de Geschiedenis van Dezelve (1798-1803) in de Kantreceptie in Nederland. BMGN - Low Countries Historical Review, 128(4), review 86. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9221