Couperus, S. (2013). Wouter Beekers, Het bewoonbare land. Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland. BMGN - Low Countries Historical Review, 128(4), review 82. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9213