Vries, T. de. (2013). Jeroen Corduwener, Riemen om de kin! Biografie van mr. dr. Gerrit Jan van Heuven Goedhart. BMGN - Low Countries Historical Review, 128(3), review 78. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9192