Witte, E. (2013). ‘Benelux moet in de harten en de geesten worden gebracht’. De cultureelpolitieke kijk op de Benelux in het naoorlogse België (1944-1955). BMGN - Low Countries Historical Review, 128(3), 29–59. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9203