Janse, A. (2013). Hans van Hall, Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten. Een rechtshistorische schets van de ontwikkeling van een Minderstadt tussen Maas en Rijn (ca.1300-ca.1550). BMGN - Low Countries Historical Review, 128(3), review 53. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.8524