Schaïk, R. van. (1980). J.W. van Petersen, De Waterplaag. Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel. BMGN - Low Countries Historical Review, 95(2), 394–395. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2163