Buylaert, F. (2011). C. Gietman, Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702)<br/>A. van Steensel, Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving. BMGN - Low Countries Historical Review, 126(3), 94–96. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7391