Vrints, A. (2011). ‘Alles is van ons’. Anonieme brieven over de voedselvoorziening in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. BMGN - Low Countries Historical Review, 126(3), 25–51. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7379