Rovers, F. (2010). C. Kirkels, Architect van onderwijsvernieuwing. Denken en daden van Gerrit Bolkestein 1871-1956. BMGN - Low Countries Historical Review, 125(4). https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7178