Prak, M. (2010). S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten. Hun geschiedenis en hun portretten. De Heijnen-maagschap 1400-1800. BMGN - Low Countries Historical Review, 125(4), 118–121. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7141