Kappelhof, T. (2010). Jette Janssen, De deugd van broederschap. Sociaal kapitaal van gildebroeders in de Noord-Brabantse schuttersgilden, 1600-2000. BMGN - Low Countries Historical Review, 125(4), 117–118. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7140