Zuijderduijn, J. (2010). De laatmiddeleeuwse crisis van de overheidsfinanciën en de financiële revolutie in Holland. BMGN - Low Countries Historical Review, 125(4), 3–24. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7128