Wolffram, D. J. (2010). Nikolaj Bijleveld, Voor God, volk en vaderland. De plaats van de hervormde predikant binnen de nationale eenwordingsprocessen in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw. BMGN - Low Countries Historical Review, 125(1), 132–133. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7091