Lak, M. (2009). J.U. Brolsma, Havens, kranen, dokken en veren. De Gemeentelijke Handelsinrichtingen en het Havenbedrijf der gemeente Rotterdam, 1882-2006. BMGN - Low Countries Historical Review, 124(1), 137–139. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6923