Jong, O. de. (1979). R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, V, De kerk der hervorming in de negentiende eeuw: de strijd voor kerkherstel. BMGN - Low Countries Historical Review, 94(2), 308–310. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.2104