Buylaert, F., & Dumolyn, J. (2008). Beeldvorming rond adel en ridderschap bij Froissart en de Bourgondische kroniekschrijvers. BMGN - Low Countries Historical Review, 123(4), 609-632. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6889